bộ luật lao động mới nhất

biểu thuế nhập khẩu 2013

biểu thuế nhập khẩu 2013
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: biểu thuế nk 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 350,000 vnđ
Số lượng:  


Thông tư 193/2012/TT-BTC, áp dụng từ ngày 1/1/2013, thay thế Thông tư 157/2011/TT-BTC
Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành biểu thuế xuất nhập khẩu mới áp dụng trong năm 2013.

Khi khai báo hải quan thì căn cứ vào mặt  hàng cần nhập sẽ có mã hs code tương ứng để tra thuế nhập khẩu và lên tờ khai hải quan.

Sách có hướng dẫn tra cứu thuế suất rõ ràng và là tài liệu tra cứu bổ ích cho doanh nghiệp. Cập nhật theo các thông tư: 154/2012/TT-BTC, 119/2012/TT-BTC, 109/2012/TT-BTC, 103/2012/TT-BTC, 100/2012/TT-BTC, 72/2012/TT-BTC, 63/2012/TT-BTC, 44/2012/TT-BTC, 45/2012/TT-BTC, 41/2012/TT-BTC

-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ỨU ĐÃI 2013 - MFN

-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN TRUNG QUỐC 201 - ACFTA - CO FORM E

-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN HÀN QUỐC 2013-AKFTA - CO FORM AK

-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN 2013 - ATIGA CO FORM D

-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN-NHẬT BẢN 2013  - AJCEP CO FORM AJ

-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN -ẤN ĐỘ  2013- AIFTA CO FORM AI

-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ASEAN -AUSTRALIA VÀ NEWZELAND - AANZFTA CO FORM AANZ

-BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM - NHẬT BẢN - VJEPA - CO FORM VJ

-THUẾ VAT HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VAT 2013

Biểu Thuế xuất nhập khẩu 2013

Nhà Xuất bản: NXb Tài Chính

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ