bộ luật lao động mới nhất

Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013

Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: biểu thuế suất nhập khẩu 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 385,000 vnđ 350,000 vnđ
Số lượng:  


 

 Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013

Áp dụng 01-01-2013

 

 Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013 mới được ban hành kèm Thông tư 193/2012/TT-BTC, áp dụng từ ngày 1/1/2013, thay thế Thông tư 157/2011/TT-BTC, Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính đã ban hành biểu thuế xuất nhập khẩu mới áp dụng trong năm 2013

Để thực hiện cắt giảm biểu thuế thuế xuất khẩu 2013, thuế nhập khẩu ưu đãi hàng năm theo lộ trĩnh đã cam kết WTO, ngày 15/11/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 193/2012/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Biểu thuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 (Biểu thuế xuất khẩu 2013) có sửa đổi, bổ sung về danh mục Biểu thuế xuất khẩu (bổ sung một số mặt hàng vào danh mục Biểu thuế xuất khẩu) và sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu của một số nhóm mặt hàng, mặt hàng theo tinh thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế

biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.
 

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :

Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013 ATIGA (Form D)
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013 ACFTA (Form E)
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2013 AKFTA (Form AK)
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu 2013 ASEAN-ÚC-NIU DI LÂN(AANZFTA)
Biểu thuế suất hàng hóa suất nhập khẩu 2013 VIỆT NAM – NHẬT BẢN ( VJEPA)
Biểu thuế suất hàng hóa suất nhập khẩu 2013 ASEAN-NHẬT BẢN ( AJCEPA)
Biểu thuế suất hàng hóa xnk 2013 ASEAN-TRUNG QUỐC (ACFTA)

 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ