bộ luật lao động mới nhất

danh mục thuế xuất nhập khẩu 2013

danh mục thuế xuất nhập khẩu 2013
Nhà xuất bản : Lao động Xã Hội
Mã sách: sách danh mục thuế xuất nhập khẩu 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 498,000 vnđ
Số lượng:  


 
danh mục thuế xuất nhập khẩu 2013,
 
DANH MỤC THUẾ SUẤT HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2013
 
sách Giới thiệu về nội dung
 
Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện hành đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Danh mục và thuế suất đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu 2012” .
 
Cuốn sách được chia làm 3 phần:
 
Phần thứ nhất: Hướng dẫn sử dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp và thuế GTGT hàng nhập khẩu
 
Phần thứ hai: Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (Phần này bao gồm:
 
- Biểu thuế xuất khẩu
 
- Biểu thuế nhập khẩu tổng hợp và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu:
 
Mã hàng
 
Mô tả hàng hoá
 
Đơn vị tính
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
Biểu thuế nhập khẩu thông thường
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung Quốc
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Hàn Quốc
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Nhật Bản
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Ấn Độ
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – úc –niu - di lân
 
Biểu thuế  giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
 
Phần thứ ba: Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và một số thủ tục hải quan.
Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ