bộ luật lao động mới nhất

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 bộ tài chính 173/2014/TT-BTC

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 bộ tài chính 173/2014/TT-BTC
Mã sách: biểu thuế xnk 2015
Cập nhật: Sách mới
Giá: 550,000 vnđ
Số lượng:  


sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015

bộ tài chính ban hành cập nhật thông tư 173/2014/TT-BTC

Thực hiện cam kết WTO, biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 Việt Nam phải cắt giảm 13 dòng thuế (gồm 1 dòng hàng cá, 11 dòng hàng ô tô, 1 dòng hàng xe máy). Trong số 13 dòng thuế này, có 3 dòng thuế đang có mức thuế suất năm 2014 thấp hơn cam kết năm 2015 vì vậy không thuộc diện phải giảm thuế suất.

Ngày 17/11/2014  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 173/2014/TT-BTC ban hành biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 ( gọi tắt là Biểu thuế xnk năm 2015 ).

sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 bộ tài chính hải quan việt nam

Ảnh bìa cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 thông tư 173
sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2015 mới được phát hành Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế một cách kịp thời và chính xác nhất về chế độ chính sách mới về thuế xuất khẩu, nhập khẩu

NXB TÀI CHÍNH cho biên soạn cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 gồm:


Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu mới nhất áp dụng năm 2015
Phần thứ hai: Danh mục và biểu thuế nhập khẩu tổng hợp 2015 có mức thuế suất thuế nhập khẩu với mức thuế VAT ưu đãi
Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan
cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015có độ dày 700 trang.In bằng giấy bãi bằng .

Gía phát hành biểu thuế xnk 2015 là 450,000đ/1 cuốn

Quý vị quan tâm đến sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 song ngữ dày gần 1,000 trang.Gía phát hành 550,000đ/ 1 cuốn

 

Mời quý vị theo dõi thêm cuốn sách

26 chuẩn mực kế toán việt nam

nội dung 26 chuẩn mực kế toán việt nam 2013 gồm:

CM số 01: Chuẩn mực chung;

CM số 02: Hàng tồn kho;

CM số 03: Tài sản cố định hữu hình;

CM số 04: Tài sản cố định vô hình;

CM số 05: Bất động sản đầu tư;

CM số 06: Thuê tài sản;

CM số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;

CM số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh;

CM số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;

CM số 11: Hợp nhất kinh doanh;

CM số 14: Doanh thu và thu nhập khác;

CM số 15: Hợp đồng xây dựng;

CM số 16: Chi phí đi vay;

CM số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp;

CM số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng;

CM số 19: Hợp đồng bảo hiểm;

CM số 21: Trình bày báo cáo tài chính;

CM số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;

CM số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

CM số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

CM số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con;

CM số 26: Thông tin về các bên liên quan;

Báo cáo tài chính giữa niên độ;

CM số 28: Báo cáo bộ phận;

CM số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót;

CM số 30: Lãi trên cổ phiếu

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2015 bộ tài chính


 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ