bộ luật lao động mới nhất

Bộ luật hình sự 20123

Bộ luật hình sự 20123
Nhà xuất bản : Hồng Đức
Mã sách: bộ luật hình sự 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 350,000 vnđ
Số lượng:  


LIÊN TỤC CẬP NHẬT CÁC THÔNG TƯ MỚI NHẤT VÀ BỘ LUẬT SỮA ĐỔI BỔ SUNG

- TT 08/2012/TTLT-BCA-VKSND ngày 14/8/2012: hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của treo án

- TT 39/2012/TT-BCA ngày 04/07/2012: quản lý giam giữa kết án tử hình

- TTLT 06/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN-NKSNDTC ngày 5-5-2012 hướng dẫn áp dụng một số quy định bộ luật hình sự về tội khủng bố và tội tài trợ khủng bố

- NĐ số 10/2012/NĐCP ngày 17/2/2012 quy định chi tiết thi hành biện pháp tư pháp giao dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa vị thành niên phạm tội

....

 

Phần 1:

a. BỘ LUẬT HÌNH SỰ

b. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

PHẦN 2:

a. BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

b. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

PHẦN 3:

a. PHÁP LỆNH TỔ CHỨC ĐIỀU TRA HÌNH SỰ

b. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

PHẦN 4:

a. LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

b. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

PHẦN 5:

a. LUẬT THI HÀNH ÁN HINH SỰ

b. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

PHẦN 6:

a. PHÁP LỆNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ  VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

b. CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ