bộ luật lao động mới nhất

Bộ luật lao động năm 2013

bộ luật lao đông 2013
SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013   Lao động là hoạt động quan trọng nhất của c..
Giá bán :325,000 vnđ
bộ luật lao động ban hành ngày 18-6-2012
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG BAN HÀNH NGÀY 18-6-12 ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 3 THÔNG QUA  ..
Giá bán :350,000 vnđ
bộ luật lao động quốc hội khóa 13 thông qua năm 2012
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013 văn bản hướng dẫn thi hành ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 3 T..
Giá bán :350,000 vnđ
bộ luật lao động được quốc hội ban hành năm 2012
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 18-6-2012 ÁP DỤNG NGÀY 1 T..
Giá bán :350,000 vnđ
sách bộ luật lao động năm 2013, mới nhất
SÁCH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013 sửa đổi bổ sung ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA 808..
Giá bán :325,000 vnđ
tra cứu bộ luật lao động sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2013
tra cứu bộ luật lao động sửa đổi và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2013   Bộ luậ..
Giá bán :325,000 vnđ
biểu thuế xnk song ngữ anh việt 2013
  BIỂU THUẾ XNK SONG NGỮ ANH VIỆT 2013 MFN(WTO) – ATIGA – ACFTA – AKFTA – AJCEP– VJE..
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
bộ luật lao động chính sách tiền lương năm 2012
  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP, BẢO HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC..
Giá bán :325,000 vnđ
bộ luật lao động năm 2012
 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 - CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, PHỤ CẤP VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI M..
Giá bán :325,000 vnđ
bộ luật lao động song ngữ anh việt năm 2012
  BỘ LUẬT LAO ĐỘNG SONG NGỮ 2012   BỘ LUẬT LAO ĐỘNG và văn bản hướng dẫn th..
Giá bán :325,000 vnđ
bộ luật lao động sữa đổi bổ sung năm 2012
CHẾ ĐỘ THANH TOÁN TIỀN NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP..
Giá bán :333,000 vnđ
chính sách tăng lương tối thiểu năm 2012
 CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2012 Quy chế tuyển dụng, sử dụng – xử lý kỷ lu..
Giá bán :325,000 vnđ
mức lương cơ bản năm 2013, chính sách tăng lương cơ bản năm 2013
Thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ, làm việc cho người lao động sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội,..
Giá bán :325,000 vnđ
mức lương tối thiểu chung áp dụng 1-5-2012
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG THỰC HIỆN TỪ 1/5/2012 CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, TI..
Giá bán :350,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
mức lương tối thiểu năm 2013, mức lương tối thiểu năm 2013 mới nhất Cải cách tiề..
Giá bán :325,000 vnđ
sách luật lao động việt nam 2012
Bộ luật lao động việt nam 2012 Quy định mới nhất về tiền lương, bảo hiểm xã hội,..
Giá bán :325,000 vnđ
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2013
    SỔ TAY TRA CỨU  CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI NHẤT VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO..
Giá bán :325,000 vnđ
sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất năm 2013
sách biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu mới nhất áp dụng năm 2013 Để thực hiện cắt g..
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ