bộ luật lao động mới nhất

chính sách tăng lương tối thiểu năm 2012

chính sách tăng lương tối thiểu năm 2012
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: tăng lương tối thiểu
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


 CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU NĂM 2012
Quy chế tuyển dụng, sử dụng – xử lý kỷ luật & trách nhiệm bồi thường đối với công chức , viên chứcKể từ ngày 1-5-2012 mức lương tối thiểu chung là 1,050,000đ vừa mới được chính phủ ban hành theo NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2012/NĐ-CP ngày  12/04/2012 Quy định mức lương tối thiểu chung .Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức gồm: Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; Đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; đơn vị sự nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật doanh nghiệp .

                            

CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU 2012

  Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau :                      

Phần thứ nhất :Quy định về mức lương tối thiểu chung áp dụng từ ngày 1-5-2012

Phần thứ hai : Toàn văn luật cán bộ công chức –luật viên chức                                

Phần thứ ba:  Quy chế  tuyển chọn, đề cử , quản lý cán bộ                                          

Phần thứ tư: Chê độ chính sách đối với cán bộ công chức ,viên chức                            

Phần thứ năm: Luật bồi thường nhà nước  & trách nhiệm bồi thường, hoàn  trả của công   chức , viên chức                                                                                                          

Phần thứ sáu :Quy tắc ứng xử & Quy chế văn hoá công sở                                              

Phần thứ bảy: Quy định về  khen thưởng ,xử lý kỷ luật công chức ,viên chức

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ