bộ luật lao động mới nhất

Công tác quản lý tài chính kế toán xã phường thị trần năm 2013

Công tác quản lý tài chính kế toán xã phường thị trần năm 2013
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: Công tác quản lý
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


Công tác quản lý tài chính kế toán xã phường thị trần năm 2013

 

Chương 1: Cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân các cấp

Chương 2: Chế độ kế toán đối với cán bộ xã, phường, thị trấn

Chương 3: Quy định về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Chương 4: Quản lý ngân sách và tài chính xã

Chương 5: Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ