bộ luật lao động mới nhất

Sổ tay xây dựng công trình công tác đấu thầu lựa chọn công trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng

Sổ tay xây dựng công trình công tác đấu thầu lựa chọn công trình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Mã sách: công tác đấu thầu
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì ngành xây dựng nước ta đã có những chuyển biến tích cực và đóng góp to lớn vào sự phát triển của nền kinh tế nước nhà. Với tầm quan trọng đó, đảm bảo và phát triển của ngành, vừa qua Chính phủ và Bộ Xây Dựng đã ban hành nhiều văn bản mới  như: Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/09/2012 của Chính Phủ về việc quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/09/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Quyết định số 36/2012/QĐ-TTg Ngày 06-09-2012 Của thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành quy chế tổ chức giải thưởng quốc gia về chất lượng công trình xây dựng. Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng,…

Nhằm giúp các nhà thi công công trình và chủ đầu tư cập nhật, bổ sung kiến thức về công tác tổ chức đấu thầu, quản lý chất lượng công trình, các thủ tục hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng. Nhà xuất bản Thời đại xin giới thiệu cuốn sách:

 SỔ TAY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
TRA CỨU CÁC TÌNH HUỐNG VỀ CÔNG TÁC ĐẤU THẦU, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  CÔNG TRÌNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ