bộ luật lao động mới nhất

Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, hướng dẫn ghi hạch toán, bài tập và lập báo cáo tài chính

Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất, hướng dẫn ghi hạch toán, bài tập và lập báo cáo tài chính
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ
Cập nhật: Sách mới
Giá: 298,000 vnđ
Số lượng:  


 Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

hướng dẫn ghi sổ kế toán, theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính

 


Tóm tắt nội dung hướng dẫn thực hành:


Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần quan trọng của nền kinh tế, đóng góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.


Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người quan tâm đến kế toán thực hiện đúng luật kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuẩn mực kế toán, các quy định mới nhất về chính sách thuế, Tiến sỹ Hà Thị Ngọc Hà, Vụ phó Vụ Chế độ kế toán đó biên soạn cuốn sách “Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán, bài tập và phương pháp lập báo cáo tài chính 2011”

Nội dung cuốn sách Hướng dẫn thực hành gồm có 13 chương, 2 phụ lục hướng dẫn:
Chương I: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Chương II: Kế toán vốn bằng tiền
Chương III: Kế toán Tài sản cố định
Chương IV: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ
Chương V: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương VI: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
Chương VII: Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
Chương VIII: Kế toán các khoản đầu tư tài chính
Chương IX: Kế toán bất động sản đầu tư

Chương X: Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
Chương XI: Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và cỏc khoản dự phòng
Chương XII: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương XIII: Báo cáo tài chính doanh nghiệp
Phụ lục số 1: Hệ thống Chứng từ kế toán doanh nghiệp
Phụ lục số 2: Hệ thống Sổ kế toán kế toán doanh nghiệp
 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ