bộ luật lao động mới nhất

sách chế độ kế toán xây lắp, mới nhất

sách chế độ kế toán xây lắp, mới nhất
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: chế độ kế toán xây lắp
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


Thông tin thêm về Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp (đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 3/2009)

Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp - 298.000 VNĐ


Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT.

Theo đặc thù của ngành xây lắp, chế độ kế toán xây lắp ban hành theo Quyết định 1864/1998/QĐ-BTC ngày 16/12/1998 của Bộ Tài chính trong giai đoạn hiện nay đã có rất nhiều thay đổi, nhiều điểm không còn phù hợp với những quy định mới về chế độ kế toán doanh nghiệp. Vì vậy, để đáp ứng với những thay đổi đó, trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp cũ, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành, Nhà Xuất bản Thống kê xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp (đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 3/2009)".

Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp này được xây dựng trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC đồng thời kế thừa kế thừa “Chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp xây lắp” hành theo Quyết định 1864/1998/QĐ-BTC trước đây theo hướng:

- Giữ lại (mở thêm) những Tài khoản cấp II đặc thù của ngành xây lắp cho phù hợp mà Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC không có

- Bỏ đi một số TK hoặc sửa đổi tên gọi đúng theo nội dung kinh tế mà tài khoản đó phản ánh để phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.

Cuốn sách đã bổ sung và cung cấp những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp. Vì vậy, cuốn sách này là tài liệu tham khảo đầy đủ và hữu ích cho các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp trong ngành xây dựng cơ bản thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những người khác quan tâm đến kế toán.

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ