bộ luật lao động mới nhất

kế toán hành chính sự nghiệp

chế độ kiểm soát thanh tóan các khoản chi ngân sách 2013 , tạm ứng vốn kho bạc nhà nước năm 2013
Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03/10/2012 quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc nhà nước; Thông tư ..
Giá bán :325,000 vnđ
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2012
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2012   Mục lục Quyết định số 19/2006/QĐ-BT..
Giá bán :298,000 vnđ
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp sữa đổi bổ sung mới nhất
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP SỮA ĐỔI BỔ SUNG (Ban hành kèm theo QĐ 19 và sửa đổi, bổ s..
Giá bán :325,000 vnđ
hướng dẫn nghiệp vụ bồi dưỡng kế toán trưởng
..
Giá bán :325,000 vnđ
hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, bài tập và lập báo cáo tài chính
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, MỚI NHẤT, BÀI TẬP VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍ..
Giá bán :298,000 vnđ
hệ thống mục lục ngân sách nhà nước  2013, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2013
HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013 chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2013 hướ..
Giá bán :350,000 vnđ
KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP & QUY ĐỊNH MỚI NHẤT THI HÀNH LUẬT KẾ TOÁN, KIỂ..
Giá bán :325,000 vnđ
phương pháp định khoản, sơ đồ hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp 2013
PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH KHOẢN & THIẾT LẬP SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TRONG CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN ĐƠN VỊ HÀNH CH..
Giá bán :325,000 vnđ
sách hướng dẫn thực hành kế toán thuế 2012
 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP Trong thời g..
Giá bán :325,000 vnđ
Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Công năm 2013
Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Công 2012 Trong Các Cơ Qu..
Giá bán :325,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ