bộ luật lao động mới nhất

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2013, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2013

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước  2013, chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2013
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: mục lục ngân sách nhà nước
Cập nhật: Sách mới
Giá: 350,000 vnđ
Số lượng:  


HỆ THỐNG MỤC LỤC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013

chế độ kế toán hành chính sự nghiệp năm 2013

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2013 và quyết toán kinh phí ngân sách 2012

 

Phần 1: Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Phần 2: Chế độ mới về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp

Phần 3: Chế độ mới về tiêu chuẩn, định mức trụ sở tài sản trang thiết bị và phương tiện đi lại

Phần 4: Chế đọ mới về công tác phí, chi tiêu hội nghị

Phần 5: Chế độ mới về quản lý thu chi ngân sách nhà nước

Phần 6: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Phần 7: Một số quy định mới

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ