bộ luật lao động mới nhất

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, bài tập và lập báo cáo tài chính

hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, bài tập và lập báo cáo tài chính
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: sáh hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
Cập nhật: Sách mới
Giá: 298,000 vnđ
Số lượng:  


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, MỚI NHẤT, BÀI TẬP VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 

Giới thiệu nội dung
 

Ngày 30/3/2006 Bộ Tài chính đã ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC (sau đây gọi tắt là Quyết định số 19) thay thế Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 02/11/1996 áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong cả nước từ năm tài chính 2006.
Ngày 15/11/2010 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19. Thông tư số 185/2010/TT-BTC có nhiều hướng dẫn bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19 bao gồm: các quy định bổ sung, sửa đổi chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính cho phù hợp với mục lục ngân sách nhà nước mới ban hành, các quy định về báo cáo tài chính, tài khoản và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh mà Quyết định số 19 chưa hướng dẫn hoặc hướng dẫn chưa đầy đủ, chưa phù hợp trong Quyết định số 19 để các đơn vị hành chính sự nghiệp triển khai áp dụng cho phù hợp với các chính sách, chế độ tài chính mới ban hành trong các năm qua.
Trên cơ sở Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và các quy định mới bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới ban hành theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính, để giúp cho bạn đọc nắm bắt đầy đủ nội dung cơ bản của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, đặc biệt là các nội dung liên quan đến các qui định mới trong Thông tư số 185/2010/TT-BTC, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xin trân trọng giới thiệu cuốn sách "Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp, bài tập và lập báo cáo tài chính 2011", do nhóm tác giả Vụ Chế độ kế toán - Bộ Tài chính tham gia biên soạn gồm: TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Vụ trưởng, Ths. Toán Thị Ngoan - Phó trưởng phòng và Ths. Phạm Thị Loan - chuyên viên.
Nội dung cuốn sách gồm có 6 phần:
Phần I: Hệ thống chứng từ kế toán
Phần II: Hệ thống tài khoản kế toán và kế toán các phần hành
Phần III: Bài tập hướng dẫn thực hành định khoản, lên sơ đồ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính
Phần IV: Hệ thống sổ kế toán
Phần V: Hệ thống báo cáo tài chính

Phần phụ lục: Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cuốn sách đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán bao gồm: kế toán vốn bằng tiền; kế toán vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá; kế toán TSCĐ và đầu tư tài chính; kế toán thanh toán; kế toán nguồn kinh phí; kế toán các khoản thu; kế toán các khoản chi áp dụng cho đơn vị HCSN.
Để thuận tiện cho việc tra cứu, học tập và áp dụng vào thực tế, cuốn sách đã thể hiện đầy đủ nội dung cơ bản của Chế độ kế toán HCSN. Đặc biệt, nhóm tác giả đã đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần thực hành kế toán phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán HCSN cho từng loại hình đơn vị; các ví dụ minh hoạ của từng tài khoản kế toán đã nêu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; hướng dẫn định khoản kế toán, lên sơ đồ chữ T; ghi sổ kế toán chi tiết và ghi sổ kế toán tổng hợp theo từng hình thức sổ kế toán: Nhật ký - Sổ cái, Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung.
Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà quản lý, thủ trưởng, kế toán trưởng và cán bộ kế toán ở tất cả các đơn vị HCSN, sinh viên và tất cả những người quan tâm đến công tác kế toán HCSN, đặc biệt là thực hành kế toán HCSN. Nó bổ sung và cung cấp đầy đủ những thông tin mới nhất giúp cho bạn đọc nắm bắt kịp thời những quy định hiện hành về chế độ kế toán HCSN.

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ