bộ luật lao động mới nhất

KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP, LUẬT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: kế toán trưởng
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

& QUY ĐỊNH MỚI NHẤT THI HÀNH LUẬT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN

& THU, CHI TÀI CHÍNH 2012

Kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp có một vị trí cực kỳ quan trọng, quyết định sự lành mạnh về chi tiêu tài chính trong các cơ quan, đơn vị. Vai trò của kế toán trưởng càng trở nên quan trọng và cần thiết trong giai đoạn khó khăn về tài chính hiện nay. Họ phải có những kiến thức nghiệp vụ vững vàng cũng như kiến thức pháp luật cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ là những người cầm cân nảy mực, quản lý về chi tiêu đúng đắn và hiệu quả. Vừa qua, nhiều văn bản mới về lĩnh vực nói trên như:

* Thông tư 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng;

* Nghị định 39/2011/NĐ-CP; Thông tư 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP và Nghị định 39/2011/NĐ-CP ngày 26/05/2011, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế toán;

* Thông tư 177/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011, quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;

* Thông tư 166/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011, quy định quản lý, sử dụng chi phí chuẩn bị dự án và kinh phí hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình quản lý các dự án;

* Thông tư 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011, quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước;

* Thông tư 160/2011/TT-BTC, sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục; Trích lập và sử dụng nguồn kinh phí được trích 2% trên số tiền thực nộp vào ngân sách Nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện.

*** Nội dung cuốn sách gồm những chuyên mục quan trọng sau:

Phần 1. Luật Kế toán và các văn bản quy định mới hướng dẫn thi hành;

Phần 2. Hướng dẫn hạch toán sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Phần 3. Quy định mới về quản lý thu chi tiền mặt, mở và sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước;

Phần 4. Quy định mới về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách 2012;

Phần 5. Quy định mới về quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 2012;

Phần 6. Chi tiền lương, thưởng và phụ cấp;

Phần 7. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản nhà nước, chi công tác phí, hội nghị;

Phần 8. Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước 2012

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ