bộ luật lao động mới nhất

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Công năm 2013

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Công năm 2013
Nhà xuất bản : Nhập khẩu Đức
Mã sách: quy chế chi tiêu nội bộ 2012
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Công 2012 Trong Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp, Doanh Nghiệp Và Đơn Vị Sự Nghiệp Có Thu

Để phát huy quyền tự chủ về sử dụng nguồn tài chính của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; sử dụng kinh phí hoạt động thường xuyên được giao đúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. Vừa qua, nhiều văn bản về lĩnh vực nói trên được ban hành như:

Thông tư 68/2012/TT-BTC ngày 26-4-2012 Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Thông tư 09/2012/TT-BTC ngày 19-1-2012 Về việc sửa đổi, bổ sung

Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Thông tư 74/2012/TT-BTC ngày 14-5-2012 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012.

Thông tư 144/2011/TT-BTC ngày 21-10-2011 Quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình;...

Nhằm cung cấp cho các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trong cả nước có được những thông tin cần thiết về lĩnh vực nói trên, Nhà xuất bản Lao Động cho giới thiệu cuốn sách: "Hướng Dẫn Mới Nhất Về Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ, Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Công 2012 Trong Các Cơ Quan Hành Chính Sự Nghiệp, Doanh Nghiệp Và Đơn Vị Sự Nghiệp Có Thu".

Quy Chế Chi Tiêu Nội Bộ Đấu Thầu Mua Sắm Tài Sản Công năm 2013, có các phần quan trọng sau:

  • Phần thứ nhất: Quy định mới về quản lý, kiểm soát thu chi qua Hệ thống Kho bạc nhà nước
  • Phần thứ hai: Những quy định mới về quản lý, sử dụng, quyết toán, thu chi ngân sách nhà nước
  • Phần thứ ba: Quy chế chi tiêu nội bộ mẫu
  • Phần thứ tư: Quy định mới về đấu thầu, mua sắm tài sản trong các cơ quan, đơn vị
  • Phần thứ năm: Chế độ chi tiêu công tác phí, chi hội nghị, hội
  • Phần thứ sáu: Chế độ phân cấp, quản lý tài sản nhà nước;
  • Phần thứ bảy: Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước (được sửa đổi, bổ sung mới nhất)
Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ