bộ luật lao động mới nhất

sách hướng dẫn thực hành kế toán thuế 2012

sách hướng dẫn thực hành kế toán thuế 2012
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: sách hướng dẫn thực hành kế toán thuế 2012
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


 HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN THUẾ VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ TRONG DOANH NGHIỆP


Trong thời gian qua, các loại thuế và hệ thống kế toán doanh nghiệp đã có những sửa đổi, bổ sung trên nhiều mặt để không ngừng phù hợp với sự đổi mới trong quản lý kinh tế cũng như sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế nước ta. Cụ thể như sau: TT số 24/2012/TT-BTC ngày 17-2-2012 sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế

QĐ số 1864/QĐ-TCT ngày 21-12-2011 Về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế;
TT số 169/2011/TT-BTC ngày 24-11-2011 Hướng dẫn thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
QĐ số 14444/QĐ-TCT ngày 24-10-2011 Về việc ban hành Quy trình miễn thuế, giảm thuế…
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
 

Phần I. Hệ thống tài khoản kế toán mới nhất áp dụng cho các doanh nghiệp;
 

Phần II. Tổng quan về thuế và kế toán thuế trong doanh nghiệp;


Phần III. Thuế giá trị gia tăng và kế toán thuế giá trị gia tăng;
 

Phần IV. Thuế tiêu thụ đặc biệt và kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt;


Phần V. Thuế xuất nhập khẩu và kế toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu;


Phần VI. Thuế thu nhập doanh nghiệp và kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 

Phần VII. Thuế thu nhập cá nhân và kế toán thuế thu nhập cá nhân;
 

Phần VIII. Kế toán một số loại thuế khác;


Phần IX. Quy định pháp luật mới nhất về quản lý kê khai thuế, nộp thuế, nợ thuế và kế toán thuế

.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang. Giá: 325.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2012.
 
 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ