bộ luật lao động mới nhất

hướng dẫn kê khai thuế năm 2012, nộp, quyết toán thuế 2012

hướng dẫn kê khai thuế năm 2012, nộp, quyết toán thuế 2012
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: kê khai thuế, quyết toán thuế
Cập nhật: Sách mới
Giá: 390,000 vnđ
Số lượng:  


Chính sách thuế mới 2012, hướng dẫn kê khai, nộp, quyết toán thuế

Ngày 27/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trước đó, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành Nghị định số 60/2012/NĐ-CP ngày 30/7/2012 quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân; Nghị quyết số 29/2012/QH13 ngày 28/6/2012 ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân; Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách nhà nước, Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày  22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam; và các văn bản về hóa đơn, chứng từ, hướng dẫn đăng ký, kê khai, nộp, quyết toán thuế.

Chương 1 Quy định mới nhất về luật quản lý thuế 
Chương 2 Thuế giá trị gia tăng 
Chương 3 Thuế tiêu thụ đặc biệt 
Chương 4 Thuế thu nhập cá nhân 
Chương 5 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 
Chương 6 Thuế bảo vệ môi trường 
Chương 7 Thu tiền sử dụng đất 
Chương 8 Thu tiền thuê đất 
Chương 9 Thuế tài nguyên 
Chương 10 Thuế môn bài 
Chương 11 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 
Chương 12 Lệ phí trước bạ 
Chương 13 Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu  
Chương 14 Chính sách ưu đãi, miễn giảm thuế 
Chương 15 Hóa đơn  
Chương 16 Hướng dẫn đăng ký, kê khai, nộp, quyết toán thuế 
Chương 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ