bộ luật lao động mới nhất

Tài Chính

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Liệt kê:
Sắp xếp:
biểu thuế nhập khẩu 2013
Thông tư 193/2012/TT-BTC, áp dụng từ ngày 1/1/2013, thay thế Thông tư 157/2011/TT-BTC Ngày 15/1..
350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
   Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013 Áp dụng 01-01-2013  ..
385,000 vnđ 350,000 vnđ
hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế năm 2012, 2013
Trong những năm vừa qua, các văn bản pháp luật về tài chính, thuế có nhiều bổ sung, sửa đổi l..
350,000 vnđ
KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤ..
325,000 vnđ
luật doanh nghiệp 2013,  năm 2013
  Để giúp giám đốc và doanh nhân kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về quản lý tà..
325,000 vnđ
 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh nghiệp  Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo cá..
350,000 vnđ