bộ luật lao động mới nhất

Tìm kiếm

Tìm kiếm theo từ khóa

Tìm kiếm:

Kết quả tìm kiếm

Hiển thị: Danh sách / Bảng
Hiển thị:
Sắp xếp:
bộ luật lao động quốc hội khóa 13 thông qua năm 2012
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013 văn bản hướng dẫn thi hành ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 3 T..
350,000 vnđ
bộ luật lao động được quốc hội ban hành năm 2012
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA 13 KỲ HỌP THỨ 3 THÔNG QUA NGÀY 18-6-2012 ÁP DỤNG NGÀY 1 T..
350,000 vnđ
Sách niên giám quốc hội chính phủ khóa 13, phát hành năm 2012
  NIÊN GIÁM QUỐC HỘI – CHÍNH PHỦ KHÓA XIII VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN NHIỆM K..
960,000 vnđ
Tuyển tập các mẫu diễn văn khai mạc bế mạc hội nghị năm 2012
 TUYỂN TẬP CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC, HỘI NGHỊ TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - TỔ..
325,000 vnđ