bộ luật lao động mới nhất

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN

KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ PHƯỜNG THỊ TRẤN
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: sơ đồ kế toán ngân sách tài chính
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH & SƠ ĐỒ TÀI KHOẢN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Nội dung cuốn sách gồm:

Phần thứ nhất: Khung pháp lý về kế toán xã, phường, thị trấn.

Phần thứ hai: Danh mục và  biểu mẫu chứng từ kế toán xã, phường, thị trấn

Phần thứ ba: hệ thống tài khoản kế toán và một số phương pháp định khoản - thiết lập sơ đồ kế toán xã , phường, thị trấn

Phần thứ tư: Mẫu sổ kế toán và báo cáo tài chính, quyết toán xã, phường, thị trấn

Phần thứ năm: Quy định mới nhất về chế độ tiền lương, trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Phần thứ sáu: Hướng dẫn sử dụng và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý tài sản nhà nước tại xã, phường, thị trấn.

Phần thứ bảy: Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước mới (Áp dụng từ tháng 08-2012)

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ