bộ luật lao động mới nhất

hướng dẫn soạn thảo ký kết hợp động kinh tế, thương mại, dịch vụ, mới nhất năm 2012

hướng dẫn soạn thảo ký kết hợp động kinh tế, thương mại, dịch vụ, mới nhất năm 2012
Nhà xuất bản : Lao động
Mã sách: hợp đồng, kinh tế, tm
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


 KỸ THUẬT SOẠN THẢO & KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

320 MẪU HỢP ĐỒNG KINH TẾ, THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ MỚI NHẤT DÙNG TRONG DOANH NGHIỆP

Cuốn sách bao gồm các nội dung chính sau:

-Phần thứ nhất. Kỹ thuật soạn thảo và ký kết hợp đồng.

-Phần thứ hai. Mẫu hợp đồng đấu thầu, khảo sát, thi công xây dựng

-Phần thứ ba. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sở hữu:  mua bán, tặng cho tài sản, cổ phiếu, nhà ở, đất đai, chuyển giao công nghệ

-Phần thứ tư. Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng, ủy quyền, thuê, cho thuê, cho mượn tài sản, bất động sản, tác phẩm,  công nghệ, nhượng quyền thương hiệu

-Phần thứ năm. Mẫu hợp đồng dịch vụ thông dụng

-Phần thứ sáu. Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh

-Phần thứ bảy. Mẫu hợp đồng ngoại thương

-Phần thứ tám. Mẫu hợp đồng giao dịch bảo đảm, vay, cho vay

-Phần thứ chín. Mẫu hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm

-Phần thứ mười. Mẫu văn bản đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh

-Phần thứ mười một. Mẫu về mua, in, cấp hóa đơn

-Phần thứ mười hai. Mẫu quy trình tuyển nhân sự.

-Phần thứ mười ba. Mẫu quy trình thử việc, học việc.

-Phần thứ mười bốn. Mẫu quy trình đào tạo bên ngoài.

-Phần thứ mười lăm. Mẫu nghỉ phép, nghỉ việc riêng.

-Phần thứ mười sáu. Mẫu quy chế lương.

-Phần thứ mười bảy. Mẫu quản lý giờ lao động

-Phần thứ mười tám. Mẫu đánh giá công việc

-Phần thứ mười chín. Mẫu quy chế bổ nhiệm

-Phần thứ hai mươi. Mẫu quy trình nghỉ việc

-Phần thứ hai mươi mốt. Mẫu quy chế khen thưởng

-Phần thứ hai mươi hai. Mẫu quy chế kỷ luật

-Phần thứ hai mươi ba. Mẫu quy trình hoạch định nhân sự

-Phần thứ hai mươi bốn. Mẫu quy định quản lý khách và nhân viên ra vào cổng-

Phần thứ hai mươi lăm: Mẫu quản lý tài sản

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ