bộ luật lao động mới nhất

mức lương tối thiểu chung áp dụng 1-5-2012

mức lương tối thiểu chung áp dụng 1-5-2012
Nhà xuất bản : Lao động Xã Hội
Mã sách: mức lương tối thiểu 2012
Cập nhật: Sách mới
Giá: 350,000 vnđ
Số lượng:  


MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU CHUNG THỰC HIỆN TỪ 1/5/2012

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI VỀ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ, THẤT NGHIỆP

 

Cập nhật tất cả các thông tư nghị định, mới nhất đến ngày 01/05/2012

- Nghị định số 31/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung từ ngày 1/5/2012 là  1 050 000 đồng/tháng (một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng trên tháng)

- NĐ 29/2012/NĐ-CP

- NĐ 27/2012/NĐ-CP

.....

Nội dung

 

Phần 1: Mức lương tối thiểu chung và hệ thống thang bảng lương


Phần 2: Chế độ, chính sách mới về tiền lương, phụ cấp trong khu vực hành chính sự nghiệp

 

Phần 3: Chế độ, chính sách mới về tiền lương Trong Doanh Nghiệp

 

Phần  4: Chế độ, chính sách mới về lương hưu, bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp

 

Phần 5: Chế độ, chính sách mới về Bảo hiểm y tế

 

Phần 6: Chế độ chính sách mới đối với cán bộ công chức, người lao động chế độ công tác phí, phương tiện đi lại

Phần 7: Quy định mới nhất

 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ