bộ luật lao động mới nhất

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp năm 2013

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp năm 2013
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: sách quản trị rủi ro trong doanh nghiệp năm 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


Phần 1: những vấn đề cơ bản trong quản trị doanh nghiệp

Phần 2: danh nghiệp và môi trường kinh doanh

Phần 3: tổ chức quản trị doanh nghiệp

Phần 4: Quản trị rủi ro trong kinh doanh

Phần 5: Quản trị marketing trong doanh nghiệp

Phần 6: Quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp

Phần 7: quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Phần 8: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Phần 9: Quản trị cung ứng trong doanh nghiệp

Phần 10: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp

Phần 11: Quản trị kinh doanh quốc tế

Phần 12: hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

Phần 13: Quy định phát luật mới nhất về quản lý điều hành doanh nghiệp

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ