biểu thuế nhập khẩu năm 2016
HỖ TRỢ SÁCH


Hà Nội
(0926.98.58.68)TP.HCM
(0962 601 638)Bán hàng toàn quốc
0963 735 128
0462.533.438

sách biểu thuế nhập khẩu 2016

bột viên rửa bát alio, finish muối rửa bát domax

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp năm 2013

Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp năm 2013
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: sách quản trị rủi ro trong doanh nghiệp năm 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


sách biểu thuế xuất nhập khẩu 2016 mới nhất

Phần 1: những vấn đề cơ bản trong quản trị doanh nghiệp

Phần 2: danh nghiệp và môi trường kinh doanh

Phần 3: tổ chức quản trị doanh nghiệp

Phần 4: Quản trị rủi ro trong kinh doanh

Phần 5: Quản trị marketing trong doanh nghiệp

Phần 6: Quản trị chi phí kinh doanh trong doanh nghiệp

Phần 7: quản trị tài chính trong doanh nghiệp

Phần 8: Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Phần 9: Quản trị cung ứng trong doanh nghiệp

Phần 10: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp

Phần 11: Quản trị kinh doanh quốc tế

Phần 12: hiệu quả kinh tế của sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp

Phần 13: Quy định phát luật mới nhất về quản lý điều hành doanh nghiệp

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ