bộ luật lao động mới nhất

chính sách đất đai mới 2013, chính sách về đất đai mới nhất năm 2013

chính sách đất đai mới 2013, chính sách về đất đai mới nhất năm 2013
Mã sách: chính sách đất đai nhà ở 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 0 vnđ
Số lượng:  


 CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI MỚI 2013
 
           Nội dung quyển Sách gồm có 03 phần chính sau:
 
        Phần 1: CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN ĐỐI VỚI CÁC QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI - QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ ĐẤT ĐAI.
           A. Chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.
           B. Quy trình giải quyết tranh chấp về đất đai.
           Mục 1. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.
           Mục 2. Tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau.
          Mục 3. Khiếu nại về giải quyết hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
 
           Phần 2: NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI.
 
          Phần 3: BẢNG TỔNG HỢP SO SÁNH LUẬT ĐẤT ĐAI HIỆN HÀNH - DỰ THẢO SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ LÝ DO SỬA ĐỔI.
 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ