bộ luật lao động mới nhất

luật biển việt nam năm 2012, download, luật biển việt nam mới nhất

luật biển việt nam năm 2012, download, luật biển việt nam mới nhất
Nhà xuất bản : Lao động Xã Hội
Mã sách: luật biển việt nam
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


luật biển việt nam, luật tài nguyên đất nước được quốc hội khóa 13 thông qua năm 2012

Biển có ý nghĩa to lớn để chúng ta phát triển và mở rộng giao lưu quốc tế. Tiềm năng tài nguyên biển và vùng ven biển nước ta có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp phát triển đất nước...”, điều đó ta thấy rằng: Biển nước ta có nguồn tài nguyên tiềm tàng, nếu biết khai thác và khai thác đúng nguồn tài nguyên đó thì làm cho nước ta ngày càng giàu và mạnh lên từ biển. Đặc biệt đáng chú ý là vùng biển và ven biển Việt Nam là cánh cửa rộng mở để cho ta vươn ra đại dương bao la, nhằm chủ động hội nhập kinh tế với thế giới có hiệu quả.

Để hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật phục vụ quản lý tổng hợp dải ven bờ biển, tạo nền tảng về pháp lý và tổ chức nhằm xây dựng cơ chế điều phối hợp tác đa ngành, triển khai hiệu quả quản lý tổng hợp dải ven biển nước ta; cũng như tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế, vì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới; Ngày 21-6-2012, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 và Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 và nhiều quy định mới khác như: NĐ số 21/2012/NĐ-CP ngày 21-3-2012 Về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; TTLT số 25/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 30-3-2012 Hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc phối hợp hoạt động giữa lực lượng Cảnh sát biển với lực lượng Hải quan trên các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để giúp lãnh đạo và cán bộ các cơ quan ban ngành làm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường biển, hải đảo tìm hiểu, sử dụng, thực hiện đúng chính sách pháp luật,

 

Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung sau:

Phần I. Luật Biển Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII

Phần II. Luật Tài nguyên nước thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII

Phần III. Quy định mới nhất về đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng hải và quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và trong vùng biển Việt Nam

Phần IV. Quy định mới về quản lý và tổ chức hoạt động đối với tàu biển

Phần V. Quy định mới về quản lý công tác bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực hàng hải

Phần VI. Quy định mới nhất về quy trình kiểm tra, kiểm soát trên biển và giám sát hải quan tại cửa khẩu cảng biển

Phần VII. Quy định mới về hoạt động bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn biển và hải đảo

Phần VIII. Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần IX. Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần X. Bộ Luật quốc tế về An ninh tàu biển và cảng biển (Bộ luật ISPS).

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ