bộ luật lao động mới nhất

Luật giá năm 2012, quy định mới nhất về quy trình đăng ký kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trong nước và nhập khẩu, mới nhất

Luật giá năm 2012, quy định mới nhất về quy trình đăng ký kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trong nước và nhập khẩu, mới nhất
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: luật giá
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


sách luật giá năm 2012, mới nhất, Luật Giá số 11/2012/QH13, download

Nhằm đặt ra những cơ chế, nguyên tắc quản lý giá, khắc phục có hiệu quả sự độc quyền và liên minh độc quyền về giá, tăng giá vô tội vạ đối với hàng hóa nhạy cảm như đất đai, xăng dầu, vàng... Cũng như, trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mới phương thức quản lý giá, khắc phục những bất cập hiện tại đảm bảo nguyên tắc Nhà nước thực hiện quản lý giá theo cơ chế thị trường và thực hiện điều tiết giá thông qua các biện pháp kinh tế, hành chính phù hợp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

 

Vì vậy, ngày 20-6-2012 Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Giá số 11/2012/QH13, điểm mới của Luật Giá là phải công khai thông tin về giá đối với cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, góp phần làm cho thị trường hoạt động công khai, minh bạch, hạn chế thị trường ngầm, tạo ra sự đồng thuận chung trong xã hội về chủ trương quản lý, điều hành giá để có những phản ứng tâm lý tích cực của người tiêu dùng. Và, Bộ Tài chính đã ban hành QĐ số 1625/QĐ-BTC ngày 28-6-2012 về quy trình đăng ký giá, kê khai giá tại Cục Quản lý giá; Nội dung và trình tự tiến hành các công việc về đăng ký, kê khai giá bao gồm: xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải đăng ký, kê khai giá và loại giá đăng ký, kê khai; lập danh sách và thông báo danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký, kê khai giá; tiếp nhận và xử lý Biểu mẫu đăng ký, kê khai giá; phối hợp công khai thông tin đăng ký, kê khai giá. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã ban hành nhiều quy định về đổi mới quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp hiệu quả, cụ thể như: QĐ số 704/QĐ-TTg ngày 11-6-2012 đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ kinh tế thị trường; QĐ số 419/QĐ-TTg ngày 11-4-2012 đổi mới quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; QĐ số 929/QĐ-TTg ngày 17-7-2012 tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015; QĐ số 21/2012/QĐ-TTg  ngày 10-5-2012 quy chế quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp…

Để tất cả các đối tượng thuộc trường hợp phải đăng ký, kê khai giá từ các Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, đến các doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh kịp thời nắm bắt những vấn đề trên, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách “LUẬT GIÁ QUỐC HỘI KHÓA XIII THÔNG QUA – QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU ”.

Nội dung cuốn sách gồm những phần chính sau:

Phần I. Luật Giá được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Khóa XIII

Phần II. Quy định mới nhất về quy trình đăng ký, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ trong nước và nhập khẩu

Phần III. Quy định mới nhất về cơ cấu đổi mới quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp hiệu quả

Phần IV. Quy định mới nhất về cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động doanh nghiệp

Phần V. Quy định mới nhất về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Phần VI. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quy định mới nhất hướng dẫn thi hành.

 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ