bộ luật lao động mới nhất

luật ngân hàng năm 2012, mới nhất

luật ngân hàng năm 2012, mới nhất
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: luật ngân hàng
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


LUẬT NGÂN HÀNG 2012 - LUẬT TỔ CHỨC TÍN DỤNG

& NHỮNG QUYẾT SÁCH NHẰM ỔN ĐỊNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2012

      Để hoàn thiện các thể về chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với quy định của pháp luật, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, điều kiện của nền kinh tế và thị trường tiền tệ nước ta trong giai đoạn phát triển hiện nay, cũng như thực hiện có hiệu quả các mục tiêu quản lý, điều hành của Chính phủ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp luật mới để thực thi cụ thể như sau:

* Thông tư số 40/2011/TT-NHNN  ngày 15-12-2011, quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam;

* Thông tư số 34/2011/TT-NHNN  ngày 28-10-2011, hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;

* Thông tư số 42/2011/TT-NHNN  ngày 15-12-2011, quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng;

* Thông tư số 37/2011/TT-NHNN  ngày 12-12-2011, sửa đổi, bổ sung một số điều về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của ngân hàng nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng;

* Thông tư số 44/2011/TT-NHNN  ngày 29-12-2011, quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

* Thông tư số 39/2011/TT-NHNN  ngày 15-12-2011, quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

* Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20-10-2011, sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng…

***Nội dung cuốn sách bao gồm:

Phần 1. Quy định mới nhất về thực thi Luật Ngân hàng và Luật Tổ chức tín dụng năm 2012;

Phần 2. Quy định mới nhất về kỹ năng quản lý hoạt động tín dụng;

Phần 3. Quy định mới nhất về kỹ năng quản lý tiền tệ, ngoại tệ và ngoại hối;

Phần 4. Quy định mới nhất về kỹ năng phòng chống rủi ro;

Phần 5. Quy định mới về an toàn, bảo mật và quản lý thông tin;

Phần 6. Quy định mới nhất về công tác kiểm soát, kiểm toán và xử phạt vi phạm trong thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng;

Phần 7. Quy định mới nhất về công tác thi đua – khen thưởng trong ngành ngân hàng

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ