bộ luật lao động mới nhất

Luật viên chức 2012, luật cán bộ công chức, năm 2012, mới nhất

Luật viên chức 2012, luật cán bộ công chức, năm 2012, mới nhất
Nhà xuất bản : Lao động
Mã sách: luật công chức
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững mạnh, có trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt, có hiểu biết về pháp luật đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước trong giai đoạn hội nhập là việc làm hết sức cần thiết. Các hệ thống văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức cũng đang ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Vừa qua, nhiều văn bản mới ban hành như: Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 quy định mức lương tối thiểu chung; Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012 Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Nghị định 14/2012/NĐ-CP ngày 07/03/2012 sửa đổi Điều 7 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước...

Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức kịp thời nắm bắt những thông tin pháp lý mới nhất về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản cuốn sách: "Hướng Dẫn Mới Thi Hành Luật Viên Chức 2012, Luật Cán Bộ Công Chức - 365 Câu Hỏi Đáp Về Chế Độ Tiền Lương, Phụ Cấp, Bảo Hiểm, Hưu Trí, Kỷ Luật, Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức, Viên Chức Và Người Lao Động"

Cuốn sách đã hệ thống hóa một cách đầy đủ và thiết thực các văn bản pháp luật mới, quan trọng, thiết yếu có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và tập trung giải đáp các tình huống liên quan đến Chế độ, chính sách tiền lương, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thôi việc, kỷ luật, chế độ trợ cấp lương hưu, bảo hiểm xã hội, y tế.

Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:

  • Phần thứ nhất: Hỏi đáp về Luật Viên chức, Luật Cán bộ công chức
  • Phần thứ hai: Hỏi đáp về chế độ tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế, hưư trí, thai sản, nghỉ phép năm đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động
  • Phần thứ ba: Hỏi đáp về các chế độ chính sách khác
  • Phần thứ tư: Các quy định mới về xử lý kỷ luật viên chức, cán bộ công chức
  • Phần thứ năm: Luật Cán bộ công chức và các văn bản hướng dẫn thi hành mới
  • Phần thứ sáu: Tăng lương tối thiểu chung, chế độ phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm xã hội
  • Phần thứ bảy: Luật Viên chức và văn bản hướng dẫn thực hiện
Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ