bộ luật lao động mới nhất

sách luật an toàn thực phẩm năm 2012, mới nhất

sách luật an toàn thực phẩm năm 2012, mới nhất
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: luật an toàn thực phẩm
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM

QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ QUẢN LÝ, KIỂM TRA, THỰC HIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

Thời gian qua, vấn đề an toàn thực phẩm đã được nhà nước ta quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được các kết quả nhất định. Nhận thức của nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng về an toàn thực phẩm bước đầu đã có chuyển biến. Tuy nhiên, vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều yếu kém. Ngộ độc thực phẩm đang diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân, giống nòi và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để tạo điều kiện cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ngày càng hiệu lực và hiệu quả, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn thực phẩm đã được xây dựng và từng bước được hoàn thiện. Ngày  25-04-2012 Chính phủ đã ban hành Quyết định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, Quyết định 226/QĐ-TTg 22-02-2012 Phê duyệt chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Quyết định 20/QĐ-TTg ngày 04-01-2012  Phê duyệt chiến lược Quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn 2030....

Nhằm đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, các nhà quản lý, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, người tiêu dùng trong việc tìm hiểu những quy định pháp luật về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm,  Nhà xuất bản Lao động trân trọng giới thiệu cuốn sách:

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM, QUY ĐỊNH CẦN BIẾT VỀ QUẢN LÝ, KIỂM TRA, THỰC HIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM

Cuốn sách bao gồm các phần chính sau:

Phần thứ nhất. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng,  an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030;

-Phần thứ hai. Luật An toàn thực phẩm và văn bản hướng dẫn thi hành;

-Phần thứ ba. Quy định về kiểm nghiệm, kiểm tra  chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm;

-Phần thứ tư. Xử lý sản phẩm không đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm;

-Phần thứ năm. Tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyển xếp ngạch, lương công chức ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

-Phần thứ sáu. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về  điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm;

-Phần thứ bảy. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

-Phần thứ tám. Một số kỹ năng quản lý, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm;

-Phần thứ chín. Hỏi đáp về an toàn thực phẩm.

Xin trân trọng giới thiệu quyển sách cùng bạn đọc. Hy vọng cuốn sách là tài liệu thiết thực cho lãnh đạo và các cán bộ làm công tác quản lý ở cơ quan đơn vị

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ