bộ luật lao động mới nhất

Dược điển việt nam mới nhất

Dược điển việt nam mới nhất
Nhà xuất bản : Y học
Mã sách: Dược điển việt nam mới nhất nxb y học
Cập nhật: Sách mới
Giá: 0 vnđ
Số lượng:  


Dược điển việt nam mới nhất

sách Dược điển việt nam mới nhất do nhà xuất bản y học phát hành, cuốn sách Dược điển việt nam mới nhất được chúng tôi phân phối tại các hiệu sách trên toàn quốc mong quý vị đón đọc

Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ ba (DĐVN III) được Bộ Y tể ban hành và có hiệu lực từ 01/7/2002. Từ ngày ban hành, Dược điển đã trở thành văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng về tiêu chuẩn hóa và kiểm nghiệm chất lượng thuốc ở tất cả các cơ sở sản xuất và kiêm tra chât lượng dược phâm trên cả nước. DĐVN III là một văn bản ky thuật chuẩn mực cùa Bộ Y tế và được tham chiếu trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến thuốc ở các đơn vị trong toàn ngành y tê. Dược điên đã góp phân tích cực vào việc phát triển, hiện đại hóa ngành Dược, đảm bảo và nâng cao chất lượng thuôc phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Dược điển việt nam mới nhất xuất bản lần 5, cuốn sách Dược điển việt nam mới nhất 2014
Ngày 30/6/2003, tại Quyết định số 2471/BYT-QĐ, Bộ trưởng Bộ Y tế đã thành lập Ban Thường trực Hội đồng Dược điển Việt Nam IV và giao cho Hội đồng việc xây dựng DĐVN IV, đông thời hướng dân triên khai thực hiện DĐVN III vừa được ban hành. Qua hơn 5 năm triển khai thực hiện, đến nay Hội đồng đã hoàn thành việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc - Dược điển Việt Nam và đã được Bộ trường Bộ Khoa học công nghệ công bố lần xuất bản thứ nhất ngày 16/07/2009. Ngày 01/09/2009 Bộ trưởng Bộ Y tê đã ký quyêt định ban hành DĐVN IV và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2010.
 
DĐVN IV có 1157 chuyên luận (tiêu chuẩn), bao gồm 356 chuyên luận nguyên liệu hóa dược; 260 chuyên luận thành phẩm hóa dược; 314 chuyên luận dược liệu và thuốc từ dược liệu; 25 chuyên luận vắc xin và sinh phẩm y tế; 154 phổ hồng ngoại chuẩn; 202 chuyên luận về phương pháp kiểm nghiệm thuốc và quy định chung với trên 500 hóa chất, thuốc thử dùng trong kiểm nghiệm.
 
DĐVN IV đã đưa vào nhiều chuyên luận thuốc thành phẩm ở các dạng bào chế khác nhau phù hợp với tình hỉnh phát triển công nghiệp dược hiện nay ỏ' nước ta. Các chuyên luận hóa dược, dược liệu và vắc xin cũng có sự thay đổi cập nhật phù họp với tình hình hiện nav. Bên cạnh những phương pháp kiêm nghiệm phân tích kinh điển, nhiều phương pháp, kỹ thuật phân tích hiện đại đã được bổ sung vào Dược điển như sắc ký lỏng hiệu năng cao, sắc ký khí, điện di mao quản, quang phô nguyên tử phát xạ và hâp thụ, phân tích acid-amin, phân tích hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư trong dược liệu v.v... Nhiều chuyên luận thuốc mới, nhiều mức chất lượng cao trong tiêu chuẩn của nguyên liệu và thành phẩm thuốc tương đương vói trinh độ tiên tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới đã được đưa vào Dược điển. Những thay đổi này là hoàn toàn phù họp trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vói nền kinh tế đang phát triển năng động và hội nhập với thế giói.
 
DĐVN IV đã được xây dựng và biên soạn một cách khoa học, công phu, theo một quy trình thống nhất, có tham khảo những Dược điển nước ngoài mới nhất, đối chiếu với thực te sản xuất và kiểm nghiệm thuốc ờ Việt Nam hiện nay. Nhằm đảm bảo khả năng triển khai áp dụng trong thực tế, phần lớn kỹ thuật kiểm nghiệm trong các chuyên luận đều đã được thẩm định tại các cơ sờ kiểm nghiệm thuốc (Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, các trường đại học Dược, một số Trung tâm Kiêm nghiệm dược phâm - mỹ phâm và một số doanh nghiệp Dược...).
 
DĐVN IV là bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc đã được xác định tại Luật Dược và Luật Tiêu chuẩn và Ọuy chuấn kỹ thuật. Điều này khẳng định tính quy phạm kỹ thuật cùa Tiêu chuẩn Dược điển. Vì vậy, việc triển khai áp dụng DĐVN IV là yêu cầu cần thiết trong sản xuất kinh doanh và kiểm tra chất lưọng dược phẩm nhằm góp phần vào việc đảm bảo chất lượng thuốc.
 
Nhân dịp hoàn thành và xuất bản Dược điển Việt Nam IV, Hội đồng Dược điển Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Vụ, Cục chức năng đã chì đạo trực tiếp và có hiệu quả đối với công tác xây dựng Dược điển. Hội đồng đánh giá cao sự đóng góp trí tuệ và công sức của nhiều chuyên gia, cán bộ trong và ngoài ngành, đặc biệt là PGS.TS. Trịnh Văn Quỳ, nguyên chù tịch Hội đồng Dược điển Việt Nam và các ùy viên, cộng tác viên của Hội đồng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dược... đã góp phần vào công tác xây dựng Dược điên, Nhà xuât bản Y học đã thực hiện việc ân hành cuôn Dược điên Việt Nam IV đúng về nội dung và đẹp về hình thức. Hội đồng Dược điển Việt Nam xin trân trọng cảm ơn sự cộng tác và đóng góp quý báu đó.
 
Mặc dù Dược điển Việt Nam IV đã được xây dựng theo một quv trình chặt chẽ, công phu nhưng chắc chắn khó tránh khỏi một số thiếu sót. Hội đồng Dược điển mong nhận được những góp ý, phê bình để tiếp tục sửa đổi, bổ sung nhăm làm cho Dược điên ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu câu thực tiên vê tiêu chuân hóa và kiêm tra chất lượng thuốc, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
 
HỘI ĐỒNG DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM CHƯ TỊCH TS. Nguyễn Vãn Tựu
 
Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ