bộ luật lao động mới nhất

Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo năm 2013

Pháp lệnh về tín ngưỡng tôn giáo năm 2013
Nhà xuất bản : Lao động
Mã sách: tín ngưỡng tôn giáo năm 2013
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


gày 08-11-2012 Chính phủ đã ban hành Nghị Định số 92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo thay thế cho Nghị Định số 22/2005/NĐ-CP Ngày 01 tháng 03 năm 2005. THÔNG TƯ SỐ 07/2011/TT-BNV NGÀY 01-04-2011 CỦA BỘ NỘI VỤ Hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo. CHỈ THỊ SỐ 1940/2008/CT-TTg NGÀY 31-12-2008 CỦA CHÍNH PHỦ Về nhà, đất liên quan đến tôn giáo.. Để thực hiện tốt về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

PHÁP LỆNH TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO NĂM 2013

(BAN HÀNH THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 92/2012/NĐ-CP NGÀY 08-11-2012)
LỊCH SỬ VĂN HOÁ TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Phần thứ nhất. Pháp lệnh và quy định mới nhất về thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo

Phần thứ hai. Tra cứu một số các tình huống pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng

Phần thứ ba. Phong tục tập quán tín ngưỡng trong cộng đồng các dân tộc việt nam

Phần thứ tư. Lịch sử các lễ hội tôn giáo việt nam

Phần thứ năm. Lịch sử ra đời và quá trình phát triển của các tôn giáo việt nam

 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ