bộ luật lao động mới nhất

Danh mục thuế suất nhập khẩu năm 2012

Danh mục thuế suất nhập khẩu năm 2012
Nhà xuất bản : Lao động Xã Hội
Mã sách: danh mục thuế xnk
Cập nhật: Sách mới
Giá: 450,000 vnđ
Số lượng:  


 

 
Danh mục hàng hóa xuất - nhập khẩu Việt Nam và biểu thuế năm 2012 có nhiều điểm thay đổi do phảI thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) 2012 và mô tả mã hóa hàng hóa phiên bản 2012 của Tổ chức Hải quan thế giới và của các nước ASEAN.
Vì vậy, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành hàng loạt văn bản quy định thủ tục và hướng dẫn thực hiện mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu – nhập khẩu ưu đãI theo danh mục của mặt hàng chịu thuế.
Đặc biệt, Bộ Tài chính đã ban hành các Thông tư :
Thông tư số 156/ 2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu – nhập khẩu Việt Nam.
Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2011 ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.
Tiếp đó, cùng ngày 17/11/2011, Bộ Tài chính đã liên tiếp ban hành:
- Thông tư số 161/2011/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN giai đoạn 2012-2014,
- Thông tư số 162/2011/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2012-2014,
- Thông tư số 163/2011/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014.
Đồng thời, Tổng cục HảI quan - Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2408/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 ban hành quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển; Quyết định số 2406/QĐ-TCHQ ngày 04/11/2011 ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cảng; hàng hóa quá cảnh; hàng hóa đưa vào, đưa ra cảng trung chuyển và Quyết định số 758/QĐ-TCHQ ngày 28/04/2011 ban hành quy chế thu nhập, cập nhật, sử dụng cơ sở dữ liệu danh mục hàng hóa, biểu thuế và phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện hành đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Danh mục và thuế suất đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu 2012”
 
Giới thiệu về nội dung
 
Để giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh trong lĩnh vực xuất - nhập khẩu nắm được các quy định mới nhất về thuế suất hiện hành đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu, Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách “Danh mục và thuế suất đối với hàng hoá xuất - nhập khẩu 2012” .
 
Cuốn sách được chia làm 3 phần:
 
Phần thứ nhất: Hướng dẫn sử dụng biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp và thuế GTGT hàng nhập khẩu
 
Phần thứ hai: Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu tổng hợp, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (Phần này bao gồm:
 
- Biểu thuế xuất khẩu
 
- Biểu thuế nhập khẩu tổng hợp và thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu:
 
Mã hàng
 
Mô tả hàng hoá
 
Đơn vị tính
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 
Biểu thuế nhập khẩu thông thường
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Trung Quốc
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – Hàn Quốc
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Nhật Bản
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN - Ấn Độ
 
Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ASEAN – úc –niu - di lân
 
Biểu thuế  giá trị gia tăng hàng nhập khẩu
 
Phần thứ ba: Văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và một số thủ tục hải quan.
Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ