bộ luật lao động mới nhất

INCOTERMS 2010, sách INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt

INCOTERMS 2010, sách INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt
Nhà xuất bản : Tài Chính
Mã sách: INCOTERMS 2010
Cập nhật: Sách mới
Giá: 325,000 vnđ
Số lượng:  


 

INCOTERMS 2010, sách INCOTERMS 2010 song ngữ anh việt
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ ANH VIỆT
 
Nội dung sách bao gồm các phần chính:
 
UCP 600 Song ngữ Việt Anh
 
INCOTERMS 2010 Song ngữ Việt Anh.
 
Một số phương thức vận tải xuất khẩu hàng hóa
 
Các phương thức thanh toán quốc tế trong kinh doanh, xuất nhập khẩu
 
Các bước thực hiện hợp đồng ngoại thương
 
Quy định thủ tục hải quan ở Việt Nam
 
Và một số quy định mới nhất trong công tác xuất nhấp khẩu tại Việt Nam:
 
Nghị định 87/2010/NĐ-CP Ngày 13-8-2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 
 
số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu 
 
Nghị định 109/2010/NĐ-CP Ngày 04-11-2010 về kinh doanh xuất nhập khẩu …
 
Thủ tục kê khai hải quan, các quy định về miễn giảm thuế XNK, quy định về mức thuế các mặt hàng miễn giảm thuế
 
Các điều kiện thương mại quốc tế INCOTERMS 2010
 
* Luật trọng tài thương mại
 
* Các văn bản pháp luật mới về kinh doanh-xuất nhập khẩu
 
* Các văn bản pháp luật mới về thuế xuất nhập khẩu 2011
 
* Các quy định mới về trình tự, thủ tục hải quan
Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ