bộ luật lao động mới nhất

Luật doanh nghiệp năm 2012

luật doanh nghiệp 2013,  năm 2013
  Để giúp giám đốc và doanh nhân kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về quản lý tà..
Giá bán :325,000 vnđ
luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật thương mại, mới nhất, năm 2012
Nhằm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện vững chắc và có hiệu quả nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, phát triển ..
Giá bán :325,000 vnđ
sách luật doanh nghiệp mới nhất
    LUẬT DOANH NGHIỆP 2012 & QUY ĐỊNH MỚI VỀ CỔ PHẦN HÓA, QUẢN LÝ TÀI ..
Giá bán :325,000 vnđ
Luật doanh nghiệp 2012
  UẬT DOANH NGHIỆP, LUẬT ĐẦU TƯ, LUẬT THƯƠNG MẠI CƠ SỞ PHÁP LUẬT ÁP DỤNG QUẢN LÝ, ĐI..
Giá bán :325,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ