bộ luật lao động mới nhất

Niên giám thống kê hà nội năm 2012

Niên giám thống kê hà nội năm 2012
Nhà xuất bản : Thống kê
Mã sách: NGTK Hà Nội
Cập nhật: Sách mới
Giá: 420,000 vnđ
Số lượng:  


Niên giám thống kê hà nội năm 2012

xuất bản năm 2013

 

nội dung cuốn sách Niên giám thống kê hà nội năm 2012 gồm:

MỤC LỤC:

1. Điều kiện tự nhiên
2. Dân số - lao động
3. Các chỉ tiêu tổng hợp

- Tổng sản phẩm nội địa

- Tổng thu ngân sách nhà nước

- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa

- Tổng giá trị xuất khẩu

- Tổng giá trị nông lâm thủy hải sản

....

niên giám thống kê hà nội năm 2012

Niên giám thống kê hà nội năm 2012 còn có các mục tiếp theo sau
4. Công nghiệp
5. Xây dựng cơ bản
6. Thương nghiệp - Dịch vụ - Du lịch
7. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
8. Nông nghiệp
9. Văn hóa - Xã hội Xuất bản Bài đăng
10. Một số chỉ tiêu chủ yếu Tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hà Nội 2013

 

 

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ