bộ luật lao động mới nhất

niên giám thống kê toàn quốc 2013

niên giám thống kê toàn quốc 2013
Nhà xuất bản : Thống kê
Mã sách: niên giám thống kê toàn quốc 2013 mới nhất
Cập nhật: Sách mới
Giá: 498,000 vnđ
Số lượng:  


niên giám thống kê toàn quốc 2013

Trong lần xuất bản niên giám thống kê toàn quốc 2013 này, trên cơ sở lộ trình thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê tiếp tục bổ sung một số biểu và chỉ tiêu cùng giải thích, khái niệm và định nghĩa liên quan nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu của người sử dụng các thông tin trong cuốn niên giám thống kê toàn quốc 2013 .

Tổng cục Thống kê chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến góp ý để niên giám thống kê toàn quốc 2013 ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê trong nước và quốc tế.

 

 

nội dung cuốn sách niên giám thống kê toàn quốc 2013

 

Lời nói đầu.
Foreword
Đơn vị Hành chính, Đất đai và Khí hậu.
Administrative Unit, Land and Climate

Dân số và Lao động.
Population and Employment

Tài khoản Quốc gia và Ngân sách Nhà nước.
National Accounts and State budget

Đầu tư và xây dựng.
Investment and construction

Doanh nghiệp và Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể.
Enterprise and Individual business establishment

Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản.
Agriculture, Forestry and Fishing

Công nghiệp.
Industry

Thương mại và Du lịch.
Trade and Tourism

Chỉ số giá - Price index

niên giám thống kê toàn quốc 2013

đặc biệt cuốn sách niên giám thống kê toàn quốc 2013 còn có các phần

Vận tải và Bưu chính, Viễn thông.
Transport and Postal Services, Telecommunications

Giáo dục.
Education

Y tế, Văn hóa, Thể thao và Mức sống dân cư. 
Health, Culture, Sport and Living standard

Số liệu thống kê nước ngoài.
International Statistics

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ