bộ luật lao động mới nhất

niên giám thống kê thành phố đà nẵng, năm 2012

niên giám thống kê thành phố đà nẵng, năm 2012
Nhà xuất bản : Thống kê
Mã sách: niên giám thống kê đà nẵng
Cập nhật: Sách mới
Giá: 340,000 vnđ
Số lượng:  


NIÊN GIÁM THỐNG KÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG   Để phục vụ kịp thời nhu cầu nghiên cứu về kinh tế-xã hội TP.Đà Nẵng của quý lãnh đạo, doanh nghiệp trong và ngoài nước và bạn đọc gần xa, Cục thống kê Đà Nẵng biên soạn cuốn sách “Niên giám thống kê TP.Đà Nẵng 2011”.

    Nội dung cuốn sách phản ánh tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn TP.Đà Nẵng thời kì 2005-2011 và được biên soạn bằng 2 thứ tiếng Anh-Việt. Các số liệu đều được thu thập, xử lí tính toán đúng theo phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam.
● Mời bạn đọc xem nội dung chi tiết :


 

MỤC LỤC

CONTENTS


                                   
Phần I: Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu.

Part I: Administrative Unit, Land and Climate.

Phần II: Dân số và Lao động.

Part II: Population and Employment.

Phần III: Tài khoản quốc gia, Ngân sách nhà nước và Đầu tư.

Part III: National accounts, Credit finance and Investment.

Phần IV: Doanh Nghiệp và cơ sở kinh tế cá thể.

Part IV: Enterprise and Individual establishment.

Phần V: Công nghiệp và Xây dựng.

Part V: Industry and Contruction.

Phần VI: Nông Nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản .

Part VI: Agriculture, Forestry and Fishery.

Phần VII: Thư­ơng mại, Giá cả.
Part VII: Trade, price.

Phần VIII: Vận tải, B­ưu chính và Viễn thông.

Part VIII: Transport, Postal services and tele-communications.

Phần IX: Giáo dục, Y tế và Văn hoá.

Part IX: Education, Health and Culture.

Phần X: Giải thích thuật ngữ, nội dung và phương pháp tính toán một số chỉ tiêu thốg kê.

Part X: Explantion of terminology, content and methodology of some statistical indicator.

                                                     NHÀ XUẤT BẢN THỐNG KÊ

Sách mới cập nhật
Dược thư quốc gia việt nam mới nhất
Giá bìa :680,000 vnđ
Giá bán :590,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
Bộ Đại tự điển chữ nôm
Giá bìa :1,200,000 vnđ
Giá bán :1,100,000 vnđ
mức lương tối thiểu năm 2013
Giá bìa :325,000 vnđ
Biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ 2013, tra cứu online
Giá bìa :485,000 vnđ
Giá bán :450,000 vnđ
Giá bìa :600,000 vnđ
viên rửa bát alio
Giá bìa :350,000 vnđ
biểu thuế xnk 2013
biểu thuế 2013, download biểu thuế 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
biểu thuế nhập khẩu 2013
Giá bìa : 350,000 vnđ
Biểu thuế suất hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2013
Giá bìa :385,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ
sách biểu thuế xuất nhập khẩu song ngữ anh việt năm 2013
Giá bìa :498,000 vnđ
Giá bán :350,000 vnđ