bộ luật lao động mới nhất

tin tức

300 Câu Giải Đáp Các Tình Huống Về Công Tác Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước Và Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Năm 2012
Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh ..
 
552 Câu Xử Lý Tình Huống Trong Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học
Nội dung cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: * Phần I. Giải đáp các tình huống liên quan đến chế độ kế toán áp dụng trong trường học * Phần II. Giải đáp các tình huống về phục hồi, xử lý tài liệu bị mất, bị hủy hoại và xử phạt vi phạm   Giá bìa : 325,000đ   ..
 
939 Tình Huống Mới Nhất Về Kế Toán Doanh Nghiệp Dành Cho Giám Đốc Và Kế Toán Trưởng
Kinh nghiệm thực tiễn của kế toán trưởng và những vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ trong nghiệm vụ kế toán và quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. Đây là chủ đề có tính thời sự và thiết thực đối với công tác quản lý kinh tế – tài chính hiện nay tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị &..
 
Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Cho Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Doanh Nghiệp
Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 195/2012/TT-BTC về hướng dẫn kế toán áp dụng cho Đơn vị Chủ đầu tư, thay thế Quyết định 214/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính, nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đ..
 
Chế độ kế toán đơn vĩ hành chính sự nghiệp mới nhất
Nhằm thực hiện tốt chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, chính phủ và các bộ ngành đã không ngừng ban hành những quy định mới: Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Thông tư 185/2010/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo Quyết định ..
 
Công Tác Xây Dựng Chỉnh Đốn Đảng Kiểm Tra, Tu Dưỡng, Rèn Luyện Đạo Đức Đảng Viên Và Các Vấn Đề Cốt Yếu DÙng Cho Chi Bộ Đảng Cơ Sở
Nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác những văn kiện mới nhất của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vừa ban hành trong thời gian qua, góp phần giúp các cơ sở Đảng trong cả nước nắm rõ và triển khai việc học tập quán triệt nghị quyết được hiệu quả sâu rộng, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, kiểm tra, tu..
 
Cẩm nang kế toán trưởng doanh nghiệp năm 2014 -2015
 Trong mọi doanh nghiệp từ tư nhân đến doanh nghiệp nhà nước đều cần đến vị trí kế toán để thu thập, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính cũng như tình hình hoạt động của công ty. Vai trò của bộ máy kế toán trong doanh nghiệp rất quan trọng, kế toán đảm nhận việc kích thích và điều tiết ..
 
Cẩm nang nghiệp vụ công tác thống kê 2013 chiến lược phát triển ngành và chính sách phổ biến thông tin thống kê nhà nước
Thống kê là một trong những công cụ quản lý vĩ mô quan trọng. Số liệu thống kê của mỗi ngành nghề, lĩnh vực kinh tế không chỉ giúp cho ngành đó, lĩnh vực đó phát triển mà còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hoạch định, đưa ra những chính sách phát triển kinh tế. Có thể nói, tác động của..
 
Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013
Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Chủ Đầu Tư Trong Các Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp Và Doanh Nghiệp 2013 Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản sau:   Gía bìa : 325,000đ      Những nội dung chính của thông tư số 195/2012/TT-BTC &..
 
Hướng Dẫn Thực Hành Thuế Và Kế Toán Thuế
Hướng Dẫn Thực Hành Thuế Và Kế Toán Thuế (Thuế Giá Trị Gia Tăng, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Và Các Loại Thuế Khác; Hướng Dẫn Kê Khai Thuế Giá Trị Gia Tăng, Kê Khai Và Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, Thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thu..
 
Hướng dẩn nghiệp vụ kế toán ngân sách, nghiệp vụ kho bạc (TABMIS)
Kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của Kho bạc nhà nước. Đây là, công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình phân bổ dự toán kinh phí Ngân sách nhà nước (NSNN); tình..
 
Hướng Dẫn Chi Tiết Thực Hiện In, Phát Hành, Sử Dụng Hóa Đơn Bán Hàng, Cung Ứng Dịch Vụ Hàng Hóa ( Áp Dụng 01/07/2013)
Ngày 15/05/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.                Giá bìa : 325,000đ..
 
Hướng Dẫn Công Tác Thi Đua Khen Thưởng Và Các Chính Sách Ưu Đãi Mới Nhất Đối Với Ngành Giáo Dục
HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI MỚI NHẤT ĐỐI VỚI NGÀNH GIÁO DỤC       Giá bìa : 325,000đ     Nội dung của cuốn sách bao gồm các phần sau:   Phần I. Cơ sở pháp luật quản lý lĩnh vực giáo dục đào ..
 
Hướng dẫn hạch toán kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa
Doanh nghiệp nhỏ và vừa là thành phần quan trọng của nền kinh tế, đóng góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.   Nhằm giúp các nhà quản lý, kế toán trưởng, nhân viên kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, sinh viên và những ng..
 
hướng dẫn mới nhất về chế độ kiểm soát, thanh toán, tạm ứng các khoản chi tiêu dành cho cơ quan hành chính sự nghiệp
Trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn như hiện nay, việc kiểm soát chặt chẽ các khoản chi Ngân sách Nhà nước luôn là mối quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước và của các cấp, các ngành, góp phần quan trọng trong việc giám sát sự phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính một cách đúng mục..
 
Hướng Dẫn Nghiệp Vụ Kế Toán Trường Học Quy Định Mới Về Công Tác Quản Lý Thu, Chi, Đấu Thầu Mua Sắm Sử Dụng Tài Sản Năm Học 2012 - 2013
Cuốn sách bao gồm những nội dung sau: Phần thứ nhất: Quy định mới về kế toán trong trường học       Giá bìa : 325,000đ Phần thứ hai: Quy định mới về dạy thêm, học thêm và chương trình khung năm học 2012-2013 Phần thứ ba: Cơ chế quản lý tài chính, sử..
 
Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc ( TABMIS)
Giới thiệu về nội dung Hướng Dẫn Thực Hiện Kế Toán Nhà Nước Và Nghiệp Vụ Kho Bạc (TABMIS) - Chế Độ Kiểm Soát Thu Chi, Thanh Toán Qua Kho Bạc Và Hệ Thống Mục Lục Ngân Sách Nhà Nước Mới Nhất 2013   Giá bìa : 325,000đ     Kế t..
 
Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp Năm 2012-Các Quy Chế Mới Nhất Về Quản Lý,Sử Dụng Ngân Sách Nhà Nước Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2012 - CÁC QUY CHẾ MỚI NHẤT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2012       Giá bìa : 325,000đ     Để quản lý thống nhất nền tài chính quốc gia, nâng..
 
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2013 và quy chế quản lý tài chính kế toán mới trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp
HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG   DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2013   & CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN MỚI   TRONG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP       Giá bìa : 325,000đ        Để phát huy q..
 
Hệ Thống Hóa Những Kiến Thức Cơ Bản, Chuyên Sâu Về Nghiệp Vụ Kế Toán Xã- Phường- Thị Trấn 2013
HỆ THỐNG HÓA NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN, CHUYÊN SÂU VỀ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2013       Giá bìa : 325,000đ     Kế toán là công việc cực kỳ quan trọng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Đổi ..